Woolley & Wallis Rugs and Carpets auction 17 January 2002

Category: Auctions

Derbend rug 1920-30 ©Woolley & Wallis
Derbend rug 1920-30 ©Woolley & Wallis
Khamseh Bassiri tribe 1920-40 ©Woolley & Wallis
Baluchi Khorassan rug 1900
Kashan Souf silk rug 1900
Lambalo Kazak 1900
Khotan rug 1920
Khotan silk 1920
Lori rug 1930
Tekke rug 1900-20


Find antique rugs in Vendors gallery

More articles mentioning:

« | »